Dags att fylla i enkäten om vinterförluster 2020-2021

19 maj, 2021

Den enkät om övervintringen 2020–2021 som påbörjades 3:e maj kommer pågå fram till och med 8:e juni. Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi därför gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Länk till enkäten från Jordbruksverket: klicka här