Honungsbedömning 2022

3 september, 2022

Kära biodlare och honungsvänner! 🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝

Honungsbedömningsgruppen tillika Valberedningen sammanträder söndagen 25/9 och därmed skall burkar för bedömning inkomma senast 24/9.

Alla medlemmar får information om inlämningen via mail och i medlemsgruppen på Facebook.

Webbadress till reglementet kring honungsbedömningen och hur era burkar analyseras samt etikettreglerna: 
.
Honungsbedömningsgruppen/Valberedningen består av Ordförande Nina Rombo, Anna Wahlund samt Eva Frykman.

P.S. Vi söker nya honungsbedömare, anmäl intresse innan årsmötet i november! Det är ett roligt och mycket lärorikt treårsuppdrag med två inlärningsbedömningar och sedan får man ordförandeposten sista året innan avlämning.