Honungsbedömning Julita biodlare 2021

23 september, 2021

Nu kan ni lämna in honungsburkar för bedömning.

Inlämning av burkar till styrelsen kan göras i samband med de återstående träffarna

Onsdag 29/9 Lidabacke

Onsdag 6/10 Lidabacke

Burken märks med namn och telefonnummer på en lapp som är lätt att ta bort.  Proven ska vid inlämnandet vara rumstemperade.

Följande dokument ska vara med.

1.   Delvis ifyllt bedömningskort (länk till biodlarna)

2.   Fullständigt ifylld bihusesyn. (länk till biodlarna) du finner den också i biodlarnas aprilnummer

Absolut sista dag för inlämning är 10/10.

Ni kan också lämna burken direkt till styrelsen om ni har svårt att komma ovanstående dagar.